‘Goed onderwijs voor kinderen’

Het is een plezier om met Paula van Dijk samen te mogen werken. Paula is een vakvrouw. Zij weet gedrevenheid voor een goed resultaat te binden aan draagvlak binnen de school. Daarbij investeert ze in veiligheid, vertrouwen en toegankelijkheid. Paula heeft een scherp oog voor de noodzakelijke processen en de te bereiken doelen. Met humor, ondersteuning en waar nodig een prikkeling is ze in staat om mensen en organisatie in beweging te krijgen. Daarbij houdt Paula altijd voor ogen waar het werkelijk om gaat:

Goed onderwijs voor kinderen!

Ton van Pelt