‘Cultuur moet je doen, het balletje rolt van boven naar beneden’

Periode april 2016 – juli 2020

In april 2016 zochten we bij Proominent met spoed een buitencategorie interim directeur.  

De opgave was fors. Je hebt de zaak weer op orde gekregen. Het vertrouwen van de ouders en het team herstelde door de goede aanpak die je liet zien. Het benoemen van de problemen en adresseren bij degene die het betreft. Rechtstreeks en geen omwegen. Fijn dat je ook door een direct gesprek met het team de relatie met mij herstelde. In augustus 2018 kon je de school overdragen aan je opvolger. Alles was uitstekend op orde en het team enorm geprofessionaliseerd.

In het najaar van 2017 pakte je de 2e school op. Na uitval van de directeur, bleef er een ontheemd team achter. Het vertrouwen was weg. Niet alleen moest er het nodige inhoudelijk gebeuren bij, maar ook zat er een ingrijpende verbouwing aan te komen. Je hebt beide zaken voortvarend en met verve opgepakt.  Het resultaat is een school die inhoudelijk en met goed personeel weer staat in een nieuw jasje na een grandioze toonaangevende verbouwing. Je hebt intern een kandidaat opgeleid die nu directeur is van de school.

In juli 2019 viel een directeur op de 3e school uit. Zij liet een ontredderd team en school achter. Wat heb je intensief met de teamleden gewerkt om de cultuur en de omgang te normaliseren. Telkens was de hoop dat het punt was bereikt en de hefboom gezet. De problematiek zat heel diep met een diepgewortelde familiecultuur en dorpscultuur die moeilijk om te zetten was naar een professionele aanpak binnen het onderwijsteam.

Je toegevoegde waarde betrof ook Proominent als geheel. Je hebt verstand van personeelsformatie en financiën. Je trad op als ‘vertaler’ tussen het bestuursbureau en directeuren. De betrokkenheid van directeuren voor de bedrijfsvoering groeide. Ook het werken vanuit de bedoeling en waarden ethiek heb je omarmt en daar een heel goede bijdrage geleverd. De uitspraak: ‘Cultuur moet je doen, het balletje rolt van boven naar beneden’ komt van jou en ik gebruik het nog steeds in de praktijk.

Dan heb ik het nog niet gehad over de verbinding (niet alleen binnen) maar ook naar buiten. Zonder jou waren we niet zover gekomen met ons IT onderwijs, opleiden in de school en kansengelijkheid. Mede dankzij jou ontving Proominent een flinke subsidie van OCW voor het project ‘vrijroosteren leerkrachten’.

Je bent de buitencategorie directeur. Een die zeer schaars is in onderwijsland. Je enorme kennis van zaken (inhoudelijk en relationeel), de hoge eisen die je aan jezelf en anderen stelt, je doorzettingsvermogen en het ZIJN als persoon maken je onvergetelijk. Iedere school / organisatie die in problemen is geraakt raad ik Paula van Dijk zeker aan als interim.

Waar ik het meest op hoop is dat je de overstap als bestuurder van een onderwijsorganisatie gaat maken. Jou voorbeeldgedrag en je kennis gaan een organisatie zeker helpen om het onderwijs van goed naar beter te brengen.

Hartelijk dank Paula voor je inzet, voorbeeld en inspiratie die je zeker ook voor mij bent.

Bert Dekker, directeur bestuurder stichting Proominent