‘Ontwarren en aanpakken in het SBO’

Paula van Dijk is voor een van onze SBO scholen in Amsterdam van wezenlijke betekenis geweest. Als interim directeur heeft Paula binnen 10 maanden een negatieve ontwikkelingsspiraal weten te doorbreken en de school verlaten met een positieve beoordeling van de inspectie.
Het was zeker geen makkelijke ‘klus’ te noemen maar volgens mij is dat een van haar drijfveren: ‘ontwarren en aanpakken van problemen gefocust op het behalen van het beoogde resultaat.’
Paula heeft in een korte tijd een team samengesteld en de mensen kunnen motiveren voor hun taak. Dit heeft ze onder andere gedaan door medewerkers medeverantwoordelijk voor de organisatie te maken en de te nemen stappen in het ontwikkelingsproces van de school heel duidelijk en gestructureerd aan de medewerkers te presenteren. Dit werkte stimulerend en motiverend.
Opmerkelijk hierbij is dat Paula niet bekend was in het SBO en zich bijzonder snel heeft ingewerkt op onderwijskundig gebied en de specifieke leerlingenzorg. Ze heeft daarbij de problematiek van de doelgroep en van de school goed begrepen en kunnen vertalen naar een (kwaliteits)plan van aanpak. Onder haar leiding heeft de school ook meer zicht gekregen op de ontwikkeling van SBO leerlingen door het ontwerpen van een nieuw ontwikkelperspectief.
Het was een voorrecht om met Paula te mogen werken en ik kan haar dan ook van harte aanbevelen als interim directeur.

Hassan el Hachhouchi
Lid College van Bestuur
Stichting Kolom