‘Zelfsturend team’

Paula heeft voor rust gezorgd op de Prinsenakker. Ze kan goed luisteren en begrijpt wat een school nodig heeft. Zij heeft het vertrouwen in de school teruggebracht en daardoor is er een positieve reputatie van de school ontstaan. De betrokkenheid van het team is toegenomen, wat ervoor gezorgd heeft dat er nu een zelfsturend team is op de Prinsenakker. Ze heeft ons geholpen om een heldere visie te ontwikkelen en kernwaarden te bepalen, die passen bij de school. Er is onder haar leiding een stevige basis gelegd waarop de school verder kan bouwen.


Rebecca Kerseboom en Cora Leunissen, De Prinsenakker, Bennekom