‘Vergroten bewustzijn opbrengsten’

Na een succesvolle interim-periode op Kindcentrum De Groote Wielen zochten we in februari 2021 opnieuw een interim-directeur voor Kindcentrum de Terp.

Op KC De Groote Wielen werkte je samen met het team aan het op orde brengen van de zorgstructuur en aan de kwaliteit van de opbrengsten. Je hebt in korte tijd veel bereikt door het bewustzijn bij de medewerkers te vergroten en de structuur verder vorm te geven.

In februari 2021 zochten we als gevolg van het vertrek van de directeur een co-manager naast de directeur op KC De Terp, die uiteindelijk de interim-opdracht over zou nemen. De keus viel al snel op Paula vanwege haar kennis, aanpak en ervaring.

De opdracht was helder en tegelijkertijd was de situatie ingewikkeld. Het verdient respect hoe je hiermee om gegaan bent.

Jouw analytisch vermogen, jouw jarenlange ervaring en kennis van processen tezamen met jouw duidelijke aanpak hebben gezorgd voor de nodige bewustwording en hebben een  transitie in werking gezet rond opbrengstgericht werken.

Je bent duidelijk en taakgericht. Daarbij zal je altijd proberen de relatie in stand te houden. Dit verdient waardering. Aan het einde van je interim periode heb je in een hectische Coronaperiode samen met het team al het mogelijke gedaan om voor ouders en kinderen het schooljaar goed af te sluiten en over te dragen.

We zijn je enorm dankbaar voor wat je in korte tijd op beide scholen hebt bereikt met het team.

Hans Tijssen, bestuurder ATO-Scholenkring