‘Het goede gesprek’

Periode: september – december 2022 bij de Driestroom in Den Bosch

Als je Paula ontmoet, ontmoet je een heel warm en integer mens met een passie en bevlogenheid voor het onderwijs. Ze is een zeer ervaren interim schoolleider en interim bestuurder. Vanuit een rustige en luisterende houding maakt Paula contact met de mensen in de school. Vervolgens heeft ze een heldere de analyse van wat de school nodig heeft om goed onderwijs te verzorgen. Daarbij zijn alle geledingen onder haar aandacht,  de leerlingen, de teamleden, de ouders van de school en de visie en werkwijze van het bestuur.

In de tijd dat ze bij de Driestroom was heeft ze gewerkt aan de professionele cultuur waardoor de teamleden het eigenaarschap hervonden. Een grote kracht van haar is het organiseren en visualiseren van de stappen die gezet moeten worden in de school en wie waar voor verantwoordelijk is.

Ze gaat een eerlijk en oprechte relatie aan met het personeel en schuwt niet om ongemakkelijkheden bespreekbaar te maken. Ze voelt zich verantwoordelijk voor de opdracht en zorgt dat de zaken goed geregeld zijn.

Dank voor de mooie gesprekken, jouw werk in de school en de fijne samenwerking!

Wanda Kasbergen, bestuurder stichting Pallas

‘Vergroten bewustzijn opbrengsten’

Na een succesvolle interim-periode op Kindcentrum De Groote Wielen zochten we in februari 2021 opnieuw een interim-directeur voor Kindcentrum de Terp.

Op KC De Groote Wielen werkte je samen met het team aan het op orde brengen van de zorgstructuur en aan de kwaliteit van de opbrengsten. Je hebt in korte tijd veel bereikt door het bewustzijn bij de medewerkers te vergroten en de structuur verder vorm te geven.

In februari 2021 zochten we als gevolg van het vertrek van de directeur een co-manager naast de directeur op KC De Terp, die uiteindelijk de interim-opdracht over zou nemen. De keus viel al snel op Paula vanwege haar kennis, aanpak en ervaring.

De opdracht was helder en tegelijkertijd was de situatie ingewikkeld. Het verdient respect hoe je hiermee om gegaan bent.

Jouw analytisch vermogen, jouw jarenlange ervaring en kennis van processen tezamen met jouw duidelijke aanpak hebben gezorgd voor de nodige bewustwording en hebben een  transitie in werking gezet rond opbrengstgericht werken.

Je bent duidelijk en taakgericht. Daarbij zal je altijd proberen de relatie in stand te houden. Dit verdient waardering. Aan het einde van je interim periode heb je in een hectische Coronaperiode samen met het team al het mogelijke gedaan om voor ouders en kinderen het schooljaar goed af te sluiten en over te dragen.

We zijn je enorm dankbaar voor wat je in korte tijd op beide scholen hebt bereikt met het team.

Hans Tijssen, bestuurder ATO-Scholenkring

‘Zien, horen en waarderen’

Paula is interim directeur geweest op mijn school van april t/m juli 2021.

Zij heeft in zeer korte tijd de zaken die niet goed liepen bij ons op school in kaart gebracht en op een efficiënte en bekwame manier verbeterd. Daar mogen we als team blij mee zijn en wij kunnen er in de komende tijd ons voordeel mee doen.

Ik heb met Paula zelf een persoonlijk traject gehad in diezelfde periode. Ik was al een hele tijd niet aan het werk. Ik ga daar niet in detail op in. Wat ik wel wil zeggen is dat ik me niet gezien, gehoord en gewaardeerd voelde. Ik was mijn vertrouwen in mijn leidinggevende helemaal kwijt. Dat was voor mij een nare periode. Die gelukkig op een positieve manier eindigde. Dat heb ik aan Paula te danken.

Zij heeft mij laten zien hoe je leiding kan geven. Zij is rechtdoor zee, vakinhoudelijk erg sterk en kan heel goed luisteren. Paula straalt rust uit en is empathisch. Vergis je niet….ze kan knopen doorhakken en beslissingen nemen. Dat moet je natuurlijk als leidinggevende ook doen.

Paula heeft door mijn boosheid en frustratie kunnen en willen kijken. Zij heeft mij gezien, gehoord en op waarde geschat. In korte tijd was ik weer volledig en blij aan het werk! Mijn vertrouwen als leidinggevende heeft ze. Ik ben blij en dankbaar dat Paula op mijn pad gekomen is . Zo kom ik ze niet vaak tegen.

Dank je wel Paula. Het ga je goed.

Wilma van der Pas

‘De zorgstructuur op orde’

Periode december 2020 – maart 2021

Paula zag snel wat er verbeterd kon worden op onze school en daar hoort verandering bij. ‘Jullie gaan mij niet leuk vinden’, gaf Paula aan. In de korte periode, dat Paula bij ons op school was, heeft ze veel in beweging gezet. Ze heeft ons in een spiegel laten kijken en ons laten nadenken over onze organisatie en zorgstructuur. Ze heeft ons veel mogelijkheden laten zien, maar de keus aan ons gelaten. Ze spoorde ons aan om dingen uit te proberen, hierdoor werden we enthousiast, zagen we wat nodig was op onze school en voelden de veranderingen/ aanscherpingen goed. Vanuit haar kennis hebben wij nu een mooie start gemaakt met het verbeteren van onze zorgstructuur en kunnen we verder bouwen!  


Maaike van de Loo, teamleider onderwijs & kwaliteit en Laura Vos, teamleider ondersteuning, Kindcentrum De Groote Wielen te Rosmalen

‘Cultuur moet je doen, het balletje rolt van boven naar beneden’

Periode april 2016 – juli 2020

In april 2016 zochten we bij Proominent met spoed een buitencategorie interim directeur.  

De opgave was fors. Je hebt de zaak weer op orde gekregen. Het vertrouwen van de ouders en het team herstelde door de goede aanpak die je liet zien. Het benoemen van de problemen en adresseren bij degene die het betreft. Rechtstreeks en geen omwegen. Fijn dat je ook door een direct gesprek met het team de relatie met mij herstelde. In augustus 2018 kon je de school overdragen aan je opvolger. Alles was uitstekend op orde en het team enorm geprofessionaliseerd.

In het najaar van 2017 pakte je de 2e school op. Na uitval van de directeur, bleef er een ontheemd team achter. Het vertrouwen was weg. Niet alleen moest er het nodige inhoudelijk gebeuren bij, maar ook zat er een ingrijpende verbouwing aan te komen. Je hebt beide zaken voortvarend en met verve opgepakt.  Het resultaat is een school die inhoudelijk en met goed personeel weer staat in een nieuw jasje na een grandioze toonaangevende verbouwing. Je hebt intern een kandidaat opgeleid die nu directeur is van de school.

In juli 2019 viel een directeur op de 3e school uit. Zij liet een ontredderd team en school achter. Wat heb je intensief met de teamleden gewerkt om de cultuur en de omgang te normaliseren. Telkens was de hoop dat het punt was bereikt en de hefboom gezet. De problematiek zat heel diep met een diepgewortelde familiecultuur en dorpscultuur die moeilijk om te zetten was naar een professionele aanpak binnen het onderwijsteam.

Je toegevoegde waarde betrof ook Proominent als geheel. Je hebt verstand van personeelsformatie en financiën. Je trad op als ‘vertaler’ tussen het bestuursbureau en directeuren. De betrokkenheid van directeuren voor de bedrijfsvoering groeide. Ook het werken vanuit de bedoeling en waarden ethiek heb je omarmt en daar een heel goede bijdrage geleverd. De uitspraak: ‘Cultuur moet je doen, het balletje rolt van boven naar beneden’ komt van jou en ik gebruik het nog steeds in de praktijk.

Dan heb ik het nog niet gehad over de verbinding (niet alleen binnen) maar ook naar buiten. Zonder jou waren we niet zover gekomen met ons IT onderwijs, opleiden in de school en kansengelijkheid. Mede dankzij jou ontving Proominent een flinke subsidie van OCW voor het project ‘vrijroosteren leerkrachten’.

Je bent de buitencategorie directeur. Een die zeer schaars is in onderwijsland. Je enorme kennis van zaken (inhoudelijk en relationeel), de hoge eisen die je aan jezelf en anderen stelt, je doorzettingsvermogen en het ZIJN als persoon maken je onvergetelijk. Iedere school / organisatie die in problemen is geraakt raad ik Paula van Dijk zeker aan als interim.

Waar ik het meest op hoop is dat je de overstap als bestuurder van een onderwijsorganisatie gaat maken. Jouw voorbeeldgedrag en je kennis gaan een organisatie zeker helpen om het onderwijs van goed naar beter te brengen.

Hartelijk dank Paula voor je inzet, voorbeeld en inspiratie die je zeker ook voor mij bent.

Bert Dekker, directeur bestuurder stichting Proominent

‘Zelfsturend team’

Paula heeft voor rust gezorgd op de Prinsenakker. Ze kan goed luisteren en begrijpt wat een school nodig heeft. Zij heeft het vertrouwen in de school teruggebracht en daardoor is er een positieve reputatie van de school ontstaan. De betrokkenheid van het team is toegenomen, wat ervoor gezorgd heeft dat er nu een zelfsturend team is op de Prinsenakker. Ze heeft ons geholpen om een heldere visie te ontwikkelen en kernwaarden te bepalen, die passen bij de school. Er is onder haar leiding een stevige basis gelegd waarop de school verder kan bouwen.


Rebecca Kerseboom en Cora Leunissen, De Prinsenakker, Bennekom

‘Ontwarren en aanpakken in het SBO’

Paula van Dijk is voor een van onze SBO scholen in Amsterdam van wezenlijke betekenis geweest. Als interim directeur heeft Paula binnen 10 maanden een negatieve ontwikkelingsspiraal weten te doorbreken en de school verlaten met een positieve beoordeling van de inspectie.
Het was zeker geen makkelijke ‘klus’ te noemen maar volgens mij is dat een van haar drijfveren: ‘ontwarren en aanpakken van problemen gefocust op het behalen van het beoogde resultaat.’
Paula heeft in een korte tijd een team samengesteld en de mensen kunnen motiveren voor hun taak. Dit heeft ze onder andere gedaan door medewerkers medeverantwoordelijk voor de organisatie te maken en de te nemen stappen in het ontwikkelingsproces van de school heel duidelijk en gestructureerd aan de medewerkers te presenteren. Dit werkte stimulerend en motiverend.
Opmerkelijk hierbij is dat Paula niet bekend was in het SBO en zich bijzonder snel heeft ingewerkt op onderwijskundig gebied en de specifieke leerlingenzorg. Ze heeft daarbij de problematiek van de doelgroep en van de school goed begrepen en kunnen vertalen naar een (kwaliteits)plan van aanpak. Onder haar leiding heeft de school ook meer zicht gekregen op de ontwikkeling van SBO leerlingen door het ontwerpen van een nieuw ontwikkelperspectief.
Het was een voorrecht om met Paula te mogen werken en ik kan haar dan ook van harte aanbevelen als interim directeur.

Hassan el Hachhouchi
Lid College van Bestuur
Stichting Kolom

‘Een basis voor goed speciaal onderwijs’

Paula heeft met haar bevlogenheid, doelgerichtheid en inlevingsvermogen, de school, het team en de leerlingen weer in hun kracht gezet.
Onze school heeft na een aantal moeizame jaren, haar visie weer helder gekregen. Paula heeft daarin een grote rol gespeeld door met een ieder in gesprek te gaan, goed te luisteren en ze gaat een eventuele confrontatie niet uit de weg. Ze weet mensen te motiveren en te inspireren.
Ze heeft een bijdrage geleverd aan de veiligheid binnen school en het vertrouwen in elkaar.
Vanuit deze basis bouwen wij verder aan goed onderwijs.

Saskia Burgers en Saskia Bruschke, SBO professor Dumont Amsterdam-ZO

‘Goed onderwijs voor kinderen’

Het is een plezier om met Paula van Dijk samen te mogen werken. Paula is een vakvrouw. Zij weet gedrevenheid voor een goed resultaat te binden aan draagvlak binnen de school. Daarbij investeert ze in veiligheid, vertrouwen en toegankelijkheid. Paula heeft een scherp oog voor de noodzakelijke processen en de te bereiken doelen. Met humor, ondersteuning en waar nodig een prikkeling is ze in staat om mensen en organisatie in beweging te krijgen. Daarbij houdt Paula altijd voor ogen waar het werkelijk om gaat:

Goed onderwijs voor kinderen!

Ton van Pelt

‘Schipper, ik wens je een behouden vaart!’

Als ik aan het afgelopen schooljaar denk, de periode dat jij interim directeur was, komt het volgende beeld bij mij boven: dat van een gehavend schip. Op een afstand is het een mooi en statig schip, dat heldhaftig dobbert in een kalme zee.

Maar als je dichtbij kijkt, zie je slijtage, onderdelen die kapot zijn, zelfs zeilen die gescheurd zijn door recentelijke, zware stormen. De matrozen op het schip werken hard, maar weinig gecoördineerd. Daardoor worden nogal wat gebreken niet gerepareerd. Er wordt flink gepoetst, maar daarmee dicht je niet de gaten in de zeilen!

Ongeveer op dat moment stap jij aan boord van het schip. Je hebt je vrijwillig gemeld en bent met een speciale missie naar dit schip toegebracht. Je inventariseert met een snelle blik de schade. Je hoort de verhalen van misère, verschrikkelijke stormen en ondeugdelijke kapiteins van de matrozen. Met veel aandacht en mildheid breng je ze tot rust. Voor even, want vanuit je ooghoek zie je in de verte een behoorlijke storm naderen (help, de inspectie…). Precies de ingrediënten die jij nodig hebt: snel analyseren en doeltreffend en efficiënt handelen. Wat is er nodig om deze storm niet alleen goed te doorstaan, maar daarna ook direct weg te kunnen varen en het liefst ook nog een heel eind op koers? In dezelfde tijd kan je de matrozen stuk voor stuk leren kennen, in hun zijn, denken en doen. Handig voor rustiger perioden. Zo heb je over alle onderdelen; het schip, het materieel, de matrozen, de handel, de koers, zicht.

En dat heb jij! Respect!

Al met al was het met tijden een woelige vaart, voor de één wat avontuurlijker dan voor de ander.

Mij heb je bijgebracht als matroos te vertrouwen op wat ik kan, te geloven in wat ik doe, te delen wat ik denk en hier en daar zelfs standvastig de koers te bepalen. Dat houd ik vast!

Mieke de Wit