Interim management

Als interim manager bied ik maatwerk en beschik ik over een brede praktijkervaring en deskundigheid.

Er zijn verschillende redenen om een interim manager in te schakelen.

  • Een interim manager staat geheel onafhankelijk in de organisatie en wordt door teams als een veilige, frisse wind ervaren. Daarnaast beschikt de interim manager over de vereiste competenties, is snel inzetbaar en komt snel met eerste resultaten.
  • De interim manager is niet emotioneel betrokken bij de problemen en kan vanuit deze onafhankelijke positie snel overzicht krijgen en adequaat handelen. Bij een crisis in een school is het belangrijk dat de rust snel kan terugkeren.
  • Verandermanagement wordt ingezet bij bijvoorbeeld een cultuurveranderingstraject, het implementeren van een nieuw schoolconcept, na een negatieve beoordeling van de inspectie of als de school tot de zeer zwakke scholen behoort. Bij deze vorm van interim management wordt er eerst een resultaatgericht plan van aanpak opgesteld, waarna dit plan systematisch uitgevoerd wordt. Voor een langdurig resultaat wordt aandacht besteed aan een stevige borging in de school.
  • Het overbruggen van een bepaalde periode lijkt het meest eenvoudig. Een interim manager voert de dagelijkse leiding van de school en bereidt de school voor op de komst van de structurele directeur. In de praktijk blijkt dat er tijdens deze periode van overbrugging knelpunten in de scholen naar boven komen die door de interim manager opgelost kunnen worden.

Bij een aantal opdrachten werd ik ingezet als co-manager. Deze vorm van management kan een krachtige oplossing zijn in bepaalde situaties.

Co-management wordt ingezet als de directeur bijvoorbeeld een klankbord nodig heeft om een bepaalde situatie in een school aan te kunnen pakken of bij extra capaciteit in een complexe omgeving.

Van de co-manager vraagt dit specifieke competenties en het is belangrijk goede afspraken te maken over de samenwerking.

  • De co-manager blijft op de achtergrond.
  • De co-manager is een coach, sparringpartner en een adviseur voor de directeur.
  • De co-manager heeft dezelfde verantwoordelijkheden en bevoegdheden als de directeur.
  • De directeur staat achter deze constructie en stelt zich open voor reflectie.