Onderwijs en kwaliteit

Als adviseur of bovenschools directeur begeleid ik scholen in het versterken van de onderwijskwaliteit. Voorbeelden van werkzaamheden zijn;

Onderwijs en kwaliteit

  • Tijdelijke inzet als directeur onderwijs en kwaliteit
  • Ontwikkeling, implementatie van onderwijsbeleid en kwaliteitszorg
  • Uitvoering kwaliteitszorg op bovenschools niveau door het uitvoeren van audits en onderwijskundige schoolbezoeken
  • Analyseren van de onderwijskwaliteit en opbrengsten
  • Sparringpartner voor college van bestuur en directeuren

Ondersteuning en passend onderwijs

  • Versterken handelingsgericht- en opbrengstgericht werken
  • Ontwikkelen en implementeren zorgstructuur
  • Opstellen resultatenanalyse en plan van aanpak om opbrengsten te verhogen
  • Begeleiden ondersteuningsteams – interne begeleiding
  • Voorbereiding en ondersteuning inspectietraject